Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Browary wycofają budżety reklamowe z TV?

Producenci piwa zapowiadają, że jeżeli piwo będzie można w telewizji reklamować dopiero po godz. 23, to zrezygnują z promocji w ogólnopolskich stacjach - informuje Press.pl.


Autor: Press.pl
Data: 30-12-2010, 12:39

Grupa senatorów w połowie grudnia złożyła projekt ustawy, która miałaby ograniczyć reklamę piwa. Chcą wydłużenia czasu, w którym nie wolno reklamować piwa w radiu i telewizji.

Jak przypomina Press.pl dotychczas zakaz ten obowiązuje w godz. 6-20, a według projektu zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi miałby być wydłużony do godz. 23. Inicjatorzy zmian chcą przeciwdziałać "zgubnemu wpływowi reklamy piwa na osoby małoletnie".

W przypadku wprowadzenia ograniczeń browary zakładają przeniesienie budżetów reklamowych z telewizji do innych kanałów komunikacji, przede wszystkim do punktów sprzedaży.

© Portal Spożywczy 2020-08-12 16:57:52