Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ceny zbóż na polskim rynku ciągle rosną

Ostatni tydzień 2010 roku charakteryzował się bardzo niewielkimi obrotami na rynku zbóż. Okres świąteczny oraz trudne warunki pogodowe nie sprzyjały handlowi ziarnem.


Autor: Izba Zbożowo-Paszowa
Data: 03-01-2011, 21:53

W stosunku do poprzedniego tygodnia, nie zmieniły się też ceny zbóż, które w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej. Mała dostępność zbóż, a także utrzymujące się bardzo wysokie ceny ziarna

w innych krajach europejskich wpływają na kształtowanie się notowań cen zbóż na rynku krajowym. W zależności od regionu kraju, realne ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 820-870 PLN/t. Realne ceny pszenżyta kształtują się od 730 PLN/t do 770 PLN/t, a żyta paszowego - 700-720 PLN/t. Ceny jęczmienia obecnie wynoszą 720-750 PLN/t. Z kolei, ceny skupu ziarna kukurydzy wynoszą 800-840 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

ardzo wysokie są także ceny pszenicy konsumpcyjnej, które w zależności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna kształtują się na poziomie 900-960 PLN/t, a żyta konsumpcyjnego - 720-750 PLN/t. Ofert sprzedaży żyta jest jednak bardzo mało.

© Portal Spożywczy 2020-07-10 18:01:53