Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PIM ma nowego członka

Podczas posiedzenia zarządu Polskiej Izby Mleka zamykającego rok 2010 podjęto uchwałę ws. przyjęcia w poczet członków organizacji nowego podmiotu - Zakładu Produkcji Mleka Sp. z o.o. we Wróblewie. Zarząd podsumował pracę Polskiej Izby Mleka w 2010 roku i wytyczył kierunki działania Izby na Nowy Rok.


Autor: RW, portalspozywczy.pl
Data: 04-01-2011, 12:14

Podczas ostatniego w 2010 roku posiedzenia Zarząd PIM podjęto uchwały m.in.: ws. zasad finansowania w 2011 roku, ze środków Funduszu Promocji Mleka udziału w targach i wystawach zagranicznych, ws. wysokości składek w 2011 roku (wysokość składki i wpisowego pozostała bez zmian), ws. przystąpienia PIM do Polskiego Komitetu FIL/IDF oraz ws. działań promocyjnych prowadzonych przez PIM w 2011 i następnych latach.

Członkowie Zarządu analizowali pracę Izby w mijającym roku. Izba prowadziła szereg działań ukierunkowanych na promocję spożycia mleka, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wydała dwie bardzo dobrze przyjęte książeczki skierowana do dzieci. "Elementarz pierwszaka mleczaka" i książeczka „Temat: Mleko" trafiły do kilku tysięcy placówek oświatowych i bibliotek szkolnych na terenie całego kraju.


Izba była inicjatorem i realizatorem akcji skierowanych do mediów i opinii społecznej, których efektem było podniesienie wiedzy na temat walorów spożycia mleka i przetworów mlecznych. Zorganizowała dwie debaty z udziałem mediów i środowisk opiniotwórczych. PIM starała się zaangażować do współpracy uznane autorytety ze środowiska medycznego. 


Ważnym elementem pracy Izby na rzecz swoich członków są szkolenia. W 2010 roku Izba zorganizowała 26 szkoleń, głównie z zakresu promocji, w których udział wzięło ponad 450 osób. Izba była też współorganizatorem kilkunastu imprez targowych poza granicami naszego kraju. Członkowie PIM-u wystawiali swoje produkty m.in. w Rosji, Kazachstanie, Francji, Chinach, Hiszpanii, Niemczech i innych krajach.

© Portal Spożywczy 2020-10-28 11:41:56