Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Do 2020 r. produkcja mięsa w UE wzrośnie tylko o 4 proc., a jego spożycie jedynie o 2 proc.

Według najnowszego raportu Komisji Europejskiej z grudnia 2010 roku produkcja mięsa ogółem w krajach Wspólnoty będzie rosła średnio o 0,3 proc. rocznie do 2020 r. - informuje Fammu/Fapa.


Autor: Fammu/Fapa
Data: 08-01-2011, 13:35

Pod koniec prognozowanego okresu osiągnie poziom 44,4 mln ton, tj. będzie o 4 proc. wyższa niż w roku 2009.

Sytuacja w produkcji poszczególnych gatunków mięsa będzie kształtowała się w odmienny sposób. W przypadku mięsa wołowego / cielęcego oraz owczego / koziego spodziewany jest spadek do 2020 r. na poziomie odpowiednio 7 proc. oraz 11 proc.

Lepiej wyglądają perspektywy produkcji wieprzowiny oraz drobiu. Wytwórczość obu tych gatunków mięsa zwiększy się do 2020 r. po około 7 proc.

Trzeba jednak podkreślić, że wzrost produkcji mięsa wieprzowego oraz drobiu będzie w dużej mierze zależny od równoległego kształtowania się kosztów towarzyszących produkcji.

Wzrost produkcji tych dwóch gatunków mięsa będzie przede wszystkim wynikiem rosnącej konsumpcji. Do 2020 r. spożycie mięsa ogółem przypadające na jednego mieszkańca w krajach UE wzrośnie o 2 proc. w stosunku do 2009 r., i wyniesie 85,4 kg / osobę.

Najbardziej zwiększy się spożycie mięsa drobiowego, o ponad 6 proc. do 24,7 kg / osobę. Nieco mniejsza będzie dynamika wzrostu spożycia wieprzowiny, która wyniesie poniżej 5%. Tym niemniej wieprzowina pozostanie najchętniej spożywanym gatunkiem mięsa w krajach Unii, wynosząc 43,3 kg / osobę w 2020 r.

W przypadku mięsa wolowego i cielęcego spożycie obniży się do około 15,4 kg / osobę, a drobiu spadnie do poniżej 2 kg / osobę.

W analizowanym okresie pozycja Unii - eksportera netto mięsa, ulegnie pogorszeniu ze względu na wzrost importu wołowiny oraz drobiu, przy równoczesnym spadku eksportu wołowiny, wieprzowiny oraz mięsa drobiowego. Import ogółem mięsa wzrośnie o 14 proc., natomiast eksport obniży się o 20 proc.

Tym samym Wspólnota pozostanie eksporterem netto mięsa z nadwyżką w handlu na poziomie około 200 tys. ton. Jedynym gatunkiem mięsa, który zachowa dodatni bilans w handlu będzie wieprzowina.

© Portal Spożywczy 2020-07-09 11:06:54