Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Niekorzystne prognozy dla duńskiego rynku wieprzowiny na 2011 r.

Według Duńskiej Rady ds. żywności i Rolnictwa, rok 2011 będzie niekorzystny dla producentów trzody chlewnej w Danii, a straty dla sektora sięgną łącznie 400 mln euro, czyli 18,8 euro w przeliczeniu na tucznika rocznie - informuje Fammu/Fapa.


Autor: Fammu/Fapa na podst. Danish Food and Agriculture Council
Data: 08-01-2011, 13:02

Wielu hodowców liczy się z opuszczeniem branŻy, zwłaszcza w obliczu kosztownej wymiany klatek dla macior do 2013 r., wymaganej przepisami unijnymi.

W ciągu nadchodzących kilku miesięcy produkcja wieprzowiny w Danii obniŻy się, a ceny wzrosną znacząco w 2012 r.

© Portal Spożywczy 2020-10-20 01:18:40