Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Senat chce więcej pieniędzy na infrastrukturę i Szklankę Mleka.

Senat rozpoczął w środę głosowania stu poprawek do budżetu na 2011 r. Większość z nich zgłosiła opozycja. Domaga się m.in. przeznaczenia dodatkowych 300 mln zł na inwestycje w linie kolejowe czy 15 mln na Szklankę Mleka. Poparcie komisji budżetu uzyskało 18 poprawek.


Autor: PAP
Data: 12-01-2011, 14:22

Senatorowie PiS proponują m.in., by przeznaczyć 15 mln zł na program "Szklanka mleka" (kosztem cięć w dotacjach na partie polityczne). Program ten ma wyrabiać u dzieci i młodzieży zdrowe nawyki żywieniowe. Dodatkowe 100 mln zł miałoby powiększyć budżet PFRON, 240 mln zł zostałoby przeznaczone na melioracje w województwie małopolskim, 48 mln zł na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej, 300 mln zł na inwestycje w linie kolejowe o państwowym znaczeniu. Wszystkie te wydatki miałyby być pokryte z rezerwy tzw. unijnej - na współfinansowanie inwestycji finansowanych z środków UE.

Kolejne poprawki opozycji przewidują np. zwiększenie o 10 mln zł budżetu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, czy o 12 mln zł budżetu tzw. jednostek organizacyjnych prokuratur. 150 tys. zł miałoby dodatkowo zasilić budżet Rzecznika Praw Obywatelskich.

Głosowaniu poddane zostanie także 18 poprawek, które uzyskały poparcie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Część z nich dotyczy zmian w planach finansowych niektórych instytucji gospodarki budżetowej, które przejęły funkcje gospodarstw pomocniczych. Zmiany były konieczne, gdyż niektóre z tych instytucji utworzono już po przygotowaniu projektu ustawy budżetowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek, by o 5 mld zł (do 60 mld zł) podnieść limit gwarancji i poręczeń, które mogą być udzielane przez Skarb Państwa. Komisja zgodziła się też, by przekazać 40 mln zł pochodzących ze zmniejszenia dotacji do partii politycznych na rezerwę celową zawierającą środki na opiekę nad dziećmi do lat 3. Inna poprawka, która uzyskała poparcie komisji, zakłada przekazanie 2,8 mln zł z tego samego źródła na rezerwę związaną m.in. ze wsparciem międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Ustawa budżetowa na 2011 r. przewiduje maksymalny deficyt na poziomie 40,2 mld zł. Przyszłoroczne wydatki państwa mają wynieść 313,5 mld zł, a dochody 273,3 mld zł. Rząd planuje, że wpływy z prywatyzacji wyniosą 15 mld zł wobec 25 mld zł zaplanowanych w budżecie na 2010 rok. Zamrożone mają być płace w budżetówce. Na marzec 2011 r. zaplanowano wzrost emerytur i rent o 2,7 proc. We wrześniu 2011 r. nauczyciele otrzymają 7-proc. podwyżkę wynagrodzeń.

© Portal Spożywczy 2020-10-25 23:49:05