Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polacy tracą miliardy przez stanie w korkach

4 miliardy 200 milionów złotych tracą mieszkańcy 7 największych polskich miast przez korki - tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte". Kwota ta odpowiada rocznym sumom przeznaczanym na naukę. Średnio kierowca z tytułu korków traci rocznie 3 tysiące złotych. Raport o korkach dotyczy Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Łodzi, Gdańska i Poznania.


Autor: IAR
Data: 13-01-2011, 14:07

Przez korki traci też budżet państwa - eksperci Deloitte wyliczyli, że w przypadku wymienionych miast w zeszłym roku mogło chodzić o sumę 3 miliardów 700 milionów złotych.

Najmniej czasu w korkach spędzają mieszkańcy Katowic, najwięcej - Warszawy.

Dodatkowo Katowice mają najlepszą strategię transportową na tle innych polskich miast.

Z raportu wynika poza tym, że wydatki na transport i łączność stanowiły największą, obok wydatków na oświatę, pozycję w wydatkach badanych miast. Autorzy raportu zwracają również uwagę na to, że w Warszawie wydatki na transport są prawie dwukrotnie wyższe niż w Poznaniu i Katowicach.

Eksperci Deloitte podkreślają, że transport w polskich miastach można usprawnić bez ponoszenia dużych nakładów finansowych. Wskazują między innymi na lepszą koordynację miejskich spółek transportowych oraz efektywniejsze wykorzystywanie taboru. Warto też używać torowisk jako miejsca na bus-pasy, co pozwoli łączyć przystanki tramwajowe i autobusowe. Opowiadają się też za przywróceniem strzałek skrętu w prawo, likwidacją przycisków dla pieszych oraz zakazu parkowania na jezdniach, przy jednoczesnym tworzeniu miejsc parkingowych w lokalizacjach ekonomicznie uzasadnionych, w tym zwłaszcza przed punktami usługowymi.

© Portal Spożywczy 2020-10-19 18:07:57