Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nadal brak refundacji wywozowych dla mleka i jego przetworów

W dn. 21 stycznia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 44/2011 z dn. 20. stycznia br. ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 22-01-2011, 12:10

Wysokość refundacji na wszystkie produkty z tego sektora pozostały na zerowym poziomie. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2011 roku i stosowane jest  bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

© Portal Spożywczy 2020-10-28 09:45:02