Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mniej ziemniaków w Europie

Jak wynika z najnowszych danych silne mrozy, które nawiedziły większość państw europejskich w grudniu minionego roku spowodowały kolejną redukcję dotyczącą wielkości zbiorów ziemniaków. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na fakt, iż nie wszędzie ziemniaki zostały już zebrane a wstępne szacunki pokazują, iż grudniowe mrozy zniszczyły około 3-5% ziemniaków w Belgii, Francji czy Holandii - informuje FAMMU/FAPA na podstawie Fruit-Inform, GUS.


Autor: FAMMU/FAPA na podstawie Fruit-Inform, GUS
Data: 25-01-2011, 09:39

W sumie w minionym roku łączne zbiory ziemniaków w unijnej „27" oszacowano na około 56,7 mln ton, czyli o 10% mniej niż rok wcześniej. Spośród wszystkich państw członkowskich odnotowano niewielki wzrost produkcji jedynie w Grecji, natomiast największy spadek zbiorów miał
miejsce w Niemczech - około 20%, Francji - 12% oraz po około 8% w Holandii i Wielkiej Brytanii.

Pod koniec grudnia minionego roku ceny ziemniaków na europejskich rynkach kształtowały się na bardzo wysokim poziomie - w porównaniu do analogicznego miesiąca 2009 roku nawet dwukrotnie wyższym. W minionym roku znaczne straty w produkcji odnotowano także w Rosji oraz
na Ukrainie.

Przypomnijmy, iż według grudniowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, zbiory ziemniaków w Polsce w roku 2010 wyniosły 8,8 mln ton, czyli o niecałe 10% mniej niż w roku 2009 i aż o 40% mniej wobec średniorocznej wielkości produkcji z okresu lat 2001-2005. W pierwszej
połowie stycznia bieżącego roku średnie ceny ziemniaków na polskich rynkach hurtowych kształtowały się na poziomie od 0,85 zł/kg do około 1,27 zł/kg.

© Portal Spożywczy 2020-07-07 15:24:34