Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mamy dodatnie saldo wymiany handlowej mięsem

W okresie I-XI 2010 roku saldo wymiany handlowej mięsem (czerwonym i drobiowym) oraz podrobami, żywcem, a także przetworami mięsnymi, tłuszczami i mączkami zwierzęcymi było dodatnie i wyniosło około 1,1 mld euro - podaje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 02-02-2011, 14:40

Bilans w handlu mięsem czerwonym oraz podrobami był korzystny, i ukształtował się na poziomie 101,1 mln euro. W omawianym okresie eksport wieprzowiny z Polski wyniósł 220,7 tys. ton, a jego wartość ukształtowała się na poziomie 373,2 mln euro. Import wieprzowiny do naszego kraju utrzymał się na wysokim pułapie 469,5 tys. ton. Wartość tego importu wyniosła 896 mln euro.

Bilans handlu wieprzowiną ukształtował się na ujemnym poziomie -523 mln euro.

W okresie styczeń-listopad 2010 roku Polska wyeksportowała także 208,5 tys. ton świeżego lub chłodzonego mięsa wołowego (wzrost o 9,4 proc.) o wartości około 563 mln euro oraz blisko 37 tys. ton mrożonej wołowiny (wzrost o 45 proc.) o wartości 95,4 mln euro. Saldo wymiany handlowej żywymi zwierzętami było dodatnie, ale obniżyło się w stosunku do okresu I-XI 2009 roku o 104,7 mln euro do 6,3 mln euro.

W analizowanym okresie wyeksportowano żywiec wołowy o wartości 98,6 mln euro, tj. o blisko 48 proc. mniejszej niż przed rokiem. W przypadku żywca wieprzowego wartość eksportu obniżyła się o prawie 35 proc. do 36,6 mln euro. żywiec wieprzowy trafiał przede wszystkim na Węgry (ponad 178 tys. sztuk, czyli 68 proc. eksportu), do Rosji (ponad 31 tys. sztuk, 12 proc. eksportu) oraz na Litwę, a także na Ukrainę, a ponadto na Łotwę, do Rumunii, do Niemiec i do Włoch.

W imporcie zwierząt największe znaczenie miał żywiec wieprzowy oraz drób. Od stycznia do końca listopada 2010 roku sprowadzono do Polski świnie o wartości 108,1 mln euro, tj. o ponad 19 proc. mniejszej niż przed rokiem.

Wartość importu drobiu zwiększyła się o 15,6 proc. do 58,6 mln euro. żywiec wieprzowy był przywożony do Polski głównie z Holandii, Danii, Niemiec, Litwy i Łotwy. W okresie I-XI 2010 roku Polska wyeksportowała łącznie 155 tys. ton przetworów mięsnych, tj. o 19,3 proc. większej niż przed rokiem.

Wartość eksportu tych towarów zwiększyła się o ponad 20 proc. do 423,4 mln euro. W omawianym okresie wyeksportowano z Polski 39,1 tys. ton kiełbas o wartości 100,5 mln euro. Kiełbasy eksportowano głównie do Wielkiej Brytanii, do Dani, na Litwę, do Niemiec, do Czech oraz wielu innych krajów.

W omawianym okresie import przetworów do Polski wyniósł 19,8 tys. ton i był blisko o 3,6 proc. większy niż przed rokiem. Wartość tego importu wzrosła o ponad 5 proc. do nieco powyżej 74,3 mln euro.

© Portal Spożywczy 2020-07-09 10:42:23