Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

BGK będzie koncentrował się na konsolidacji finansów publicznych

W najbliższym czasie BGK skupi się na konsolidacji finansów publicznych. Planuje również obsługę 600 rachunków agencji wykonawczych. Bank przeprowadzi emisję obligacji własnych o skali - 5 mld zł. Planuje utworzenie Centrum Rozliczeniowego dla jednostek sektora finansów publicznych i wzrost dziennej liczby transakcji do 0,5 mln.


Autor: RW, portalspozywczy.pl
Data: 15-02-2011, 15:34

Bank Gospodarstwa Krajowego od czerwca ub. r. realizuje nową strategię działania, przyjętą na lata 2010-2014. Rośnie pozycja banku w eksporcie i samorządach. Okres ostatnich miesięcy to czas wzmożonej aktywności BGK, wdrożenia nowych projektów gospodarczych, usprawnienia procesów finansowych i wprowadzenia nowych rozwiązań, wynikających z nałożonej na BGK misji, realizowania programów rządowych.

Bank zajmuje drugą pozycję z 16 proc. udziałem, na rynku finansowania JST, wygrywając w ub. r. połowę przetargów, z 1400 w których wystartował. W 2010 r. padł rekord sprzedaży kredytów dla JST - 2,9 mld zł wobec 2 mld zł w 2009 r.

Bank buduje swoją pozycję w zakresie finansowania handlu zagranicznego. W zakresie eksportu rozpoczęto bardzo intensywne działania promocyjne w kraju i zagranicą. Realizowane były misje gospodarcze na Białoruś, do Rosji i Azerbejdżanie. Oferta finansowania w ramach Rządowego Programu była również promowana w kraju we współpracy z KUKE, PARP i urzędami marszałkowskimi. Przez ostatnie pół roku z programu skorzystało około pięćdziesięciu polskich eksporterów.

BGK rozpoczął finansowanie projektów infrastrukturalnych istotnych dla Polski - terminalu LNG, lotniska w Modlinie i Lublinie. Sfinansował liczne projekty infrastrukturalne zapisane w programach rządowych. Udzielał merytorycznego wsparcia instytucjom publicznym w zakresie projektów infrastrukturalnych.

W 2010 r. Bank prowadził działania na rzecz rozwoju i restrukturyzacji polskiej gospodarki. Najważniejsze z nich to prowadzenie Planu B - restrukturyzacji zadłużenia szpitali i współpraca z Ministerstwem Zdrowia. Bank wspierał rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez Krajowy Fundusz Kapitałowy, spółkę - córkę BGK.

Rozstrzygnął konkursy na dokapitalizowanie inwestycji na kwotę ponad 400 ml zł. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki pracował nad zmianami służącymi lepszemu funkcjonowaniu Funduszu Kredytu Technologicznego.

© Portal Spożywczy 2020-07-15 11:18:09