Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes Provimi: Konsolidacje na rynku ziarna są nieuniknione

Ubiegły rok był dla całego rynku trudny ze względu na słabą koniunkturę w gospodarce, która przełożyła się również na rynek pasz. W najbliższym czasie nie należy oczekiwać większych zmian na tym rynku - mówi Maciej Rybicki, prezes Provimi.


Autor: Łukasz Rawa, portalspozywczy.pl
Data: 17-02-2011, 15:24
Na fot. Maciej Rybicki, prezes Provimi

Rybicki zwraca uwagę, że rynkowe ceny zbóż pozostają niezmiennie wysokie, ale tempo wzrostu cen osłabło. - Spośród zbóż paszowych dalsze wzrosty cen notuje się przede wszystkim w przypadku pszenicy i kukurydzy - wskazuje prezes Provimi. - Stabilizują się natomiast ceny jęczmienia. Znacząco wzrosła bowiem liczba ofert sprzedaży ziarna przez firmy oferujące ziarno z unijnych zapasów interwencyjnych - dodaje.

Zaznacza, że pojawiło się także sporo ofert sprzedaży tego zboża ze Słowacji. - Dalszy wzrost cen notuje się w przypadku zbóż konsumpcyjnych - akcentuje.

Obserwując zmiany na rynku, można uznać, że konsolidacje na rynku ziarna będą nieuniknione, choć wolniejsze w stosunku do prognoz. - Rynek ziarna jest cały czas rynkiem popytu. Nie brakuje wprawdzie ofert sprzedaży ziarna przez firmy, nie odnotowano natomiast istotniejszego wzrostu sprzedaży zbóż przez dostawców indywidualnych. Na rynku od dłuższego czasu brakuje ziarna konsumpcyjnego o wysokich parametrach jakościowych, dlatego też młyny coraz częściej kupują ziarno gorszej jakości do przerobu - mówi Maciej Rybicki

Wiele wskazuje na to, że zmierzamy w stronę niemieckiego modelu rynku. - Umocnią się liderzy, zwiększając w nim swe udziały, ale będzie też miejsca dla lokalnych wytwórców pasz, wykorzystujących lokalne surowce i więzi z lokalnymi producentami - prognozuje prezes Provimi. - Rozdrobnienie wśród producentów powoduje, że małe firmy mogą mieć problemy z utrzymaniem się ze względu na wysokie ceny surowców oraz malejący dostęp do ziaren wysokiej jakości. Z kolei dużym firmom łatwiej negocjować umowy oraz prowadzić długofalową politykę zakupową. Dodatkowo o wiele łatwiej jest im dążyć do nowych, innowacyjnych rozwiązań, a w konsekwencji rozwijać rynek - podsumowuje.

© Portal Spożywczy 2020-07-05 17:57:22