Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

20 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw dotycząca przede wszystkim aromatów (środków aromatyzujących). Dla przypomnienia warto dodać, że większość przepisów nowelizacji weszła w życie już 11 marca 2010 roku - czytamy w Onet.pl.


Autor: Onet.pl
Data: 18-02-2011, 19:23

Jak podaje w Onet.pl Aneta Wrona-KłoczkoKancelarii Prawnej M. Szulikowski i Partnerzy - generalnie celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia do prawa Unii Europejskiej. W związku z tym, przepisy nowelizacji, które weszły w życie już w marcu 2010 roku doprecyzowały wiele pojęć (np. "dobra praktyka produkcyjna", "składnik żywności", "oświadczenie żywieniowe") oraz wprowadziły nowe pojęcia (np. "podmiot działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością", "enzym spożywczy").

Przepisy te rozszerzyły również listę podmiotów, dla których wystarczająca jest rejestracja bez konieczności dodatkowego zatwierdzania zakładu, m.in. o gospodarstwa agroturystyczne, apteki, punkty apteczne, hurtownie farmaceutyczne, sklepy zielarskie, przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów innych niż żywność oraz wprowadzających do obrotu żywność opakowaną trwałą mikrobiologicznie, zakłady produkujące lub wprowadzające do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, producentów gazów technicznych - informuje Onet.pl.

© Portal Spożywczy 2020-07-07 01:21:09