Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Eksporterzy mięsa na Ukrainę mają problem

Ukraińskie władze weterynaryjne zaostrzyły wymogi dla wysyłek z polskich zakładów mięsa drobiowego i wieprzowego. Od 9 marca eksporterzy muszą uzupełniać dokumentację towarzyszącą wysyłce o dodatkową deklarację dotyczącą braku obecności dioksyn i polichlorowatych bifenyli (PCB) w mięsie.

Nowe wymogi skutecznie blokują krajowych eksporterów mięsa. Badanie produktu na obecność dioksyn i PCB trwa co najmniej tydzień, co sprawia, że wysyłki świeżego mięsa są po prostu niemożliwe. W branży trwają spekulacje - co skłoniło Ukraińców do wprowadzenia wzmożonych środków bezpieczeństwa? Pojawiają się, co prawda niepotwierdzone oficjalnie przypuszczenia, że być może z Polski na Ukrainę przedostała się partia towaru skażonego dioksynami.

O wprowadzeniu obowiązku zaświadczenia o braku dioksyn Ukraińcy poinformowali 6 marca, czyli na trzy dni przed wprowadzeniem regulacji.© Portal Spożywczy 2022-08-17 00:11:42