Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rząd chce naprawić handel i regulować relacje sklep - dostawca

Producenci żywności obawiają się wprowadzenia sztywnych rządowych regulacji dotyczących relacji między sklepami a dostawcami. Mówią, że kilka miesięcy to za mało, aby opracować solidny projekt ustawy. W pracach nad nim powinni uczestniczyć też handlowcy i dostawcy - informuje Dziennik Gazeta Prawna.


Autor: Gazeta Prawna
Data: 08-04-2011, 08:38

Coraz częstsze sprzeciwy ze strony producentów dotyczące pobieranych od nich przez sklepy opłat, tzw. opłat półkowych sięgających według ich wyliczeń 25-30 proc. wartości dostarczonych produktów, sprawiły, że rząd podejmie próbę rozwiązania tego problemu. W zeszłym roku już około 100 spraw rozpatrywanych w polskich sądach dotyczyło tej kwestii.

Jak dowiedział się "DGP", uregulowanie relacji między dostawcami a sklepami ma nastąpić jeszcze w tym roku. Międzyresortowy Zespół ds. Zwiększenia Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego, powołany w styczniu 2010 r., chce w opracowywaniu projektu oprzeć się na rozwiązaniach zastosowanych już w innych krajach.

Sęk w tym, że kraje, które to zrobiły, teraz się z tego wycofują, bo spowodowało to wzrost cen żywności, a sieci unikają miejscowych producentów.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 00:38:53