Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Visa: 100 mln euro rocznie na rozwój płatności bezgotówkowych

Na odbywającej się w Barcelonie konferencji banków członkowskich, organizacja Visa Europe ogłosiła zamiar przeznaczania corocznie 100 mln euro na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych w oparciu o technologie płatności mobilnych i handlu elektronicznego.


Autor: pr
Data: 08-04-2011, 11:24

Przemawiając w Barcelonie prezes organizacji Visa Europe, Peter Ayliffe, powiedział: "W Europie jesteśmy świadkami dwucyfrowego wzrostu wskaźników ilustrujących korzystanie z kart płatniczych Visa - zwłaszcza debetowych; taka sytuacja będzie się utrzymywać przez najbliższe lata, wraz z postępującym wypieraniem gotówki przez pieniądz elektroniczny. Jednocześnie jednak wyłaniać się będą nowe możliwości związane z rozwojem płatności zbliżeniowych i mobilnych oraz z dalszym wzrostem handlu elektronicznego".

Pragnąc wykorzystać te możliwości, organizacja Visa Europe będzie co roku inwestować 100 mln euro. Pierwsze rezultaty, w postaci wdrożeń rozwiązań płatności mobilnych na skalę komercyjną, pojawią się jeszcze przed końcem tego roku; wkrótce potem przewidywane jest uruchomienie dużego przedsięwzięcia w zakresie płatności w handlu elektronicznym.

Podczas spotkania w Barcelonie organizacja Visa Europe poinformowała, że jej tegoroczny wzrost przebiega w tempie dwucyfrowym. Liczba transakcji przetworzonych w I kw. br. była większa o 22,6 proc. w stosunków do analogicznego okresu ub. r.; bazowa stopa wzrostu, która eliminuje wpływ wzrostu liczby wydanych kart, wyniosła 10,6 proc.. Stanowi to kontynuację tendencji wzrostowych obserwowanych w rocznych wynikach biznesowych za 2010 r., jakie organizacja Visa Europe ogłosiła w styczniu br.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 04:20:35