Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PPHU Specjał ma zgodę na przejęcie dystrybutora alkoholu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez PPHU Specjał kontroli nad spółką Vita. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 08-04-2011, 11:36
Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał
PPHU Specjał zajmuje się m.in. sprzedażą hurtową produktów FMCG, a także prowadzi sklepy ogólnospożywcze w województwie podkarpackim - w ramach sieci Nasz Sklep.

Vita prowadzi działalność na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych na terenie Podkarpacia.
© Portal Spożywczy 2021-04-12 04:36:20