Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Powrót mączki mięsno-kostnej

W przeciągu 2 miesięcy planowana jest zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 999/2001 z 22 maja 200 ustanawiającego przepisy w zakresie zapobiegania, kontroli i eliminacji zakaźnych encefalopatii gąbczastych - informuje Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 14-04-2011, 11:17

Zmiany legislacyjne będą skutkowały ponownym wprowadzeniem do skarmiania krzyżowego nieprzeżuwaczy mączki mięsno-kostnej.

Po wybuchu epidemii BSE mączki mięsno - kostne przestały być istotnym źródłem białka w żywieniu zwierząt.

Jak wskazuje UPEMI, wejście w życie proponowanych zmian znacząco wpłynie na obniżenie kosztów funkcjonowania zakładów w aspekcie kosztów utylizacji poubojowej, a poprzez to przyczyni się do poprawy opłacalności ich działalności.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 00:14:08