Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MSP sprzedaje Ferma-Pol

Ministerstwo Skarbu Państwa chce sprzedać 38,148 tys. udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego spółki Ferma-Pol.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 20-04-2011, 12:35

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ferma-Pol zajmuje się chowem i hodowlą świń, sprzedażą hurtową zwierząt żywych, sprzedażą półtusz wieprzowych, uprawą zbóż i rzepaku oraz produkcją pasz na własne potrzeby.

Podmioty zainteresowane nabyciem udziałów spółki w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia mają obowiązek nabyć „Informację o Spółce", zawierającą informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej podmiotu, procedurze zbycia udziałów oraz strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 23:45:08