Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

CEDC ma nową umowę z bankami

Spółka CEDC uzgodniła i podpisała zmienione warunki umowy kredytów z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Citi) i Bankiem Zachodnim WBK S.A. W ramach zmian spółka wyraziła zgodę na spłatę pozostałego salda kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 120 mln zł, który obecnie nie jest wykorzystywany.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 22-04-2011, 12:30

Kredyt w rachunku bieżącym nie będzie wymagał zachowania zgodności z wymogami dotyczącymi Skonsolidowanego Wskaźnika Pokrycia i Wskaźnika Dźwigni Netto, przewidzianych wcześniej w umowie kredytów. Poza eliminacją tych zobowiązań, zmienione warunki kredytu w rachunku bieżącym zapewniają początkową obniżkę marży o 100 punktów bazowych z dalszymi obniżkami w ciągu następnych dziewięciu miesięcy, podczas gdy maksymalna kwota do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym również będzie obniżana w ciągu następnych dziewięciu miesięcy.

- Biorąc pod uwagę dobre przepływy pieniężne wygenerowane w pierwszym kwartale 2011 roku, które zapewniły saldo środków pieniężnych na koniec kwartału na poziomie ponad 168 mln USD (lub około 457 mln zł według średniego kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z 21 kwietnia 2011 r.) i wciąż dostępny niewykorzystany polski kredyt w rachunku bieżącym, doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeżeli przeznaczymy swoje środki pieniężne na spłatę kredytu terminowego i całkowite wyłączenie wszystkich wymogów dotyczących wskaźników finansowych związanych z linią kredytową. Ponieważ wypełniliśmy wszystkie główne zobowiązania dotyczące płatności związane z wcześniejszymi akwizycjami, wyrażamy przekonanie, że kredyt w rachunku bieżącym w połączeniu ze środkami pieniężnymi wykazanymi w bilansie i prognozowanymi wpływami pieniężnymi, zapewni płynność wystarczającą do wypełnienia wszystkich zbliżających się zobowiązań - mówi Chris Biedermann, Wiceprezes i CFO CEDC.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 03:09:33