Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wawel wypłaci dywidendę. Zapłaci 10 zł za akcję

Zarząd spółki Wawel zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2010 rok w wysokości 10 zł na akcję - podała spółka w komentarzu do raportu rocznego.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 29-04-2011, 10:50

Zarząd firmy Wawel będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2010 rok w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim, czyli 10 zł na jedną akcję. Wynika, to z faktu, iż na rok 2011 planowany jest wyższy poziom wydatków inwestycyjnych, który wstępnie został zaakceptowany przez większościowych akcjonariuszy. Planowane wydatki inwestycyjne zostaną przeznaczone na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Zysk netto spółki wyniósł w 2010 roku 47,7 mln zł. Łącznie na dywidendę trafi 15 mln zł, a na kapitał zapasowy 32,7 mln zł. Rok wcześniej na dywidendę przeznaczono również 15 mln zł, mimo niższego zysku, który wyniósł 32,05 mln zł.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 02:48:56