Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MSP sfinalizuje prywatyzację chemii w I poł. 2012 r.

Ministerstwo Skarbu Państwachce wznowić procesy prywatyzacyjne spółek z branży chemicznej pod koniec III kw. br i przewiduje dla nich - z wyjątkiem ZAK - tryb publicznych zaproszeń do negocjacji, podał resort w komunikacie. Wiceminister skarbu Adam Leszkiewicz zapowiedział, że MSP liczy na finalizację tych procesów na przełomie I/ II kw. 2012 roku.


Autor: ISB
Data: 02-05-2011, 11:18

- Ministerstwo Skarbu Państwa ponownie rozpocznie w br. procesy prywatyzacyjne spółek branży chemicznej, w których jest akcjonariuszem. W celu zbycia akcji tych spółek Ministerstwo zamierza wykorzystać indywidualne ścieżki ich prywatyzacji i przeprowadzić procesy w trybie publicznych zaproszeń do negocjacji. Rozpoczęcie procedur planowane jest na koniec III kwartału br. - głosi komunikat.

Resort podał, że wyjątkiem będzie mniejszościowy pakiet nienotowanych na GPW akcji ZAK (d. Zakłady Azotowe Kędzierzyn), w odniesieniu do których MSP planuje podjęcie negocjacji mających na celu jego zbycie na rzecz większościowego akcjonariusza - ZAT (d. Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce).

- W przypadku braku porozumienia, SP wystawi posiadany pakiet akcji do sprzedaży w trybie publicznym - czytamy dalej w komunikacie.

- Chcemy rozpocząć te prywatyzacje jeszcze przed końcem III kwartału, czyli de facto we wrześniu. [...] Zakładam, że cały proces będzie tym razem trwał nie dłużej niż pół roku. Sprzedaż nastąpiłaby zatem na przełomie I i II kwartału 2012 r. - powiedział Leszkiewicz w wywiadzie dla "Parkietu".

Skarb Państwa posiada nadal 52,56% ZAT, 36,68% Ciechu, 59,43% Polic i 50,67% Puław.

© Portal Spożywczy 2020-08-03 17:44:03