Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dopłaty do materiału siewnego od ARR

Do 1 czerwca rolnicy mogą wnioskować do Agencji Rynku Rolnego o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego. Mogą je dostać osoby, które poniosły straty w gospodarstwie rolnym w wyniku klęsk żywiołowych w 2010 r.

Natomiast do 25 czerwca br. można składać wnioski o taką dopłatę w ramach tzw. pomocy de minimis - poinformowała rzecznik ARR Iwona Ciechan. Pomoc de minimis to wsparcie, jakie może udzielić rolnikowi państwo bez zgody Komisji Europejskiej. Pomoc taka może wynieść maksymalnie 7,5 tys. euro w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo. Polega ona m.in. na dopłatach do kwalifikowanych nasion, roślin energetycznych czy na ulgach w podatkach.

Według ARR, zainteresowanie rolników dopłatami do wysokiej jakości nasion przeznaczonych do siewu jest duże. W 2010 r. chętnych na dopłaty było 60 tys. osób, podczas, gdy w 2007 r. - w pierwszym roku stosowania takiego wsparcia - 18,5 tys. Dopłaty mają zachęcić rolników do korzystania z materiału siewnego wysokiej jakości, aby poprawić jakość płodów rolnych i zwiększyć plony.

Do końca kwietnia tego roku do oddziałów terenowych Agencji wpłynęło ponad 18,4 tys. wniosków o przyznanie dopłaty, czyli mniej więcej tyle, ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. W całym 2010 r. rolnicy złożyli 66 tys. wniosków.

Agencja spodziewa się, że po zakończeniu wiosennych prac polowych nastąpi przyrost liczby wniosków. Z tytułu dopłat do materiału siewnego ARR do końca kwietnia wypłaciła już ok. 15 mln zł. Kolejne płatności trafią do rolników w maju. W sumie na dopłaty jest w tym roku 90 mln zł, w ubiegłym była to kwota 80 mln zł.

W latach 2007-2009 do ARR wpłynęło ponad 116,3 tys. wniosków o przyznanie dopłat. W tym okresie Agencja wydała na ten cel ponad 146 mln zł.© Portal Spożywczy 2021-09-25 13:52:08