Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Akcjonariusze Sfinksa zmieniają stan swojego zaangażowania. Cacek zwiększa zaangażowanie

Trzech akcjonariuszy Sfinksa - Sylwester Cacek, Tomasz Morawski oraz Aviva OFE - zmienili swój procentowy udział w akcjonariacie spółki.

Podczas transakcji pakietowej na giełdzie Sylwester Cacek kupił 20 605 akcji Sfinksa za 5,75 zł za sztukę.
Wcześniej miał 675 050 akcji stanowiących 4,53 proc. kapitału zakładowego i udziału w głosach na Walnym, teraz - 4,67 proc. kapitału i głosów na WZA.

Tomasz Morawski sprzedał 20 605 akcji po 5,75 za papier i obecnie ma 1 430 696 udziałów stanowiących 9,61 proc. kapitału zakładowego i głosów na Walnym spółki. Wcześniej posiadał 1 451 301 akcji - 9,75 proc. udziału.

Poniższe transacje wynikają z transakcji pakietowych zawartych z założycielem spółki, Tomaszem Morawskim, w ramach przejęcia od niego większego pakietu walorów spółki.

- Po raz kolejny mogę powiedzieć, że Sfinks to perspektywiczna spółka. Będę odbudowywał swoją pozycję w tej firmie, tak aby mieć na nią realny wpływ. Docelowo chciałbym mieć nie więcej niż 33 proc. akcji. Sfinks proces restrukturyzacji ma już za sobą, w mojej opinii już niedługo będzie można zobaczyć jego efekty. Spółka obecnie jest dobrze zarządzana i konsekwentnie realizuje założoną strategię, a podpisane porozumienie z bankami pozwoli na jej szybszy rozwój - komentuje Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej Sfinks Polska SA.

Aviva OFE Aviva BZ WBK zszedł poniżej progu 5 proc. Przed rozliczeniem ostatnich transakcji sprzedaży posiadał akcje stanowiące 5,04 proc. kapitału, a obecnie - 4,97 proc. kapitału zakładowego.

Przeczytaj także:

Sylwester Cacek: Ja i moje pieniądze są do dyspozycji Sfinksa. Dla spółki będzie lepiej, gdy inwestorów będzie więcej© Portal Spożywczy 2021-06-23 19:10:56