Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W ostatnim tygodniu kwietnia podrożały zboża

Zazwyczaj w okresie przednówkowym, w związku z wyczerpywaniem się zapasów, ceny zbóż rosną. W bieżącym sezonie tendencja wzrostowa utrzymuje się w przypadku pszenicy i kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 25.04.-01.05.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej ukształtowała się na poziomie 992 zł/t, tj. o 0,6 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 3 proc. wyższym niż przed miesiącem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem wzrosła o 1 proc., do 941 zł/t. Ziarno to było o 2 proc. droższe niż miesiąc wcześniej.

Cena żyta konsumpcyjnego w ostatnich tygodniach była względnie stabilna. W końcu kwietnia 2011 r. za zboże to przeciętnie płacono 798 zł/t, tj. niewiele (o 0,3 - 0,4 proc.) więcej niż tydzień wcześniej oraz przed miesiącem.

Ceny jęczmienia paszowego, przy dużych wahaniach tygodniowych, od początku 2011 r. wykazują tendencję spadkową. Spadek cen tego ziarna wynika prawdopodobnie z nadal dużej jego podaży. Natomiast wahania cen jęczmienia mogą być spowodowane sprzedażą ziarna odbieranego z zapasów interwencyjnych przez przedsiębiorców realizujących umowy w ramach programu "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w 2011 roku. W ostatnim tygodniu kwietnia br. cena jęczmienia paszowego w skupie wynosiła 775 zł/t. Była ona o 0,6 proc. większa niż w poprzednim tygodniu, ale o 1 proc. mniejsza niż miesiąc wcześniej.

W odniesieniu do cen z końca kwietnia 2010 r. zboża są około dwukrotnie droższe.© Portal Spożywczy 2021-09-25 14:22:18