Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Makarony Polskie zakończyły I kw. stratą

Grupa Makarony Polskie zwiększyła w I kwartale tego roku przychody ze sprzedaży z 41,2 mln zł w 2010 r. do 51 mln zł. Jednocześnie spółka zakończyła I kwartał ze stratą na poziomie 783 tys. zł wobec 941 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Mimo dobrych danych sprzedażowych w I kwartale zanotowaliśmy ujemny wynik finansowy. Prognozy zostały przygotowane w okresie, kiedy były już dostępne dane o wzrostach cen surowców i te dane zostały uwzględnione. Nasz całoroczny plan zakłada, że osiągniemy w całym 2011 r. zysk na poziomie 6,5 mln zł. Zagrożeniem dla realizacji naszych szacunków mógłby być dalszy istotny wzrost cen pszenicy w okresie kolejnych kwartałów - mówi Paweł Nowakowski, prezes Makaronów Polskich.

Jednak zdaniem prezesa jest to mniej prawdopodobne w kontekście niższych o ponad 20 proc. cen pszenicy w kontraktach terminowych na dostawy zboża po żniwach.  

Sprzedaż Grupy Makarony Polskie w handlu tradycyjnym w I kwartale 2011 roku wyniosła 8,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. w odniesieniu do I kwartału 2010 roku. Grupa podejmuje działania mające na celu wzmocnienie tego kanału dystrybucji. Planowane jest dalsze rozszerzenie asortymentu (temu m.in. służyło włączenie do oferty produktów pod marką Tenczynek) oraz wprowadzanie produktów do kolejnych dystrybutorów.

W I kwartale 2011 roku wartość sprzedaży w handlu nowoczesnym wyniosła 15 mln zł. W odniesieniu do wartości przychodów w tym kanale w analogicznym okresie 2010 r. nastąpił wzrost o 11,3 proc..

Grupa Makarony Polskie kontynuuje działania mające na celu zwiększenie rentowności tym kanale dystrybucji, głównie poprzez zwiększenie liczby odbiorców oraz wprowadzanie produktów markowych. Rozwój tego kanału dystrybucji wiąże się z jednorazowymi nakładami, obniżającymi rentowność w początkowym okresie sprzedaży© Portal Spożywczy 2021-09-25 15:26:10