Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Otmuchów coraz mniej zależny od jednego odbiorcy

Według szacunków Otmuchowa, zmienia się struktura sprzedaży spółki, w której rośnie udział eksportu i kanału B2B, a maleje udział sieci handlowych. - Szacujemy, że w ciągu roku udział w sprzedaży naszego głównego odbiorcy spadnie do około 40 proc. - mówi wiceprezes Otmuchowa Krzysztof Dziewicki.

Obecnie główny odbiorca produktów Otmuchowa, jakim jest jedna z sieci dyskontowych, ma 52,4 proc. udziału w sprzedaży pierwszego kwartału. Rok wcześniej było to 63,5 proc.

Spółka podaje, że w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż do sieci handlowych stanowiła 72 proc. ogółu sprzedaży, kanał hurtowy 10 proc., eksport 11 proc., a B2B 6 proc.

Rok wcześniej w sieciach spółka lokowała 79 proc. swojej sprzedaży, w hurtowniach 11 proc., a eksport i kanał B2B stanowiły odpowiednio 3 i 4 proc. sprzedaży.

Jak informuje spółka, do zwiększenia eksportu przyczynił się zarówno wzrost sprzedaży zagranicznej samego Otmuchowa, jak i przejęcie rynków Jedności Wschowa.

W pierwszym kwartale tego roku ZPC Otmuchów osiągnął 49,3 mln zł przychodów, 2,8 mln zł EBIT oraz 2,2 mln zł zysku netto. Przychody wzrosły rok do roku o ponad 30 proc., natomiast EBIT obniżył się o 21,7 proc., a zysk netto spadł o 18,8 proc.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwartału, pomimo spadku rentowności w skali roku. Udało nam się jednak poprawić rentowność wobec czwartego kwartału ubiegłego roku - mówi Krzysztof Dziewicki.

Dodaje, że w kolejnych kwartałach rentowność powinna poprawiać się.

- Stopniowo renegocjujemy umowy z sieciami i to przynosi efekty. W listopadzie i kwietniu podnieśliśmy ceny naszych produktów w hurtowniach - informuje wiceprezes Otmuchowa.

Jego zdaniem, dalsze wyniki spółki będą zależały także od sytuacji na rynku surowców.

- Mam nadzieję, że nie będzie dalszych wzrostów cen. Jeśli jednak wystąpią, niekoniecznie musi to przełożyć się na naszą rentowność - mówi Krzysztof Dziewicki.

Do tej pory jednak, jak przyznaje wiceprezes, spółka brała na siebie część wzrostu cen surowców.

- Widzimy presję, by nie przekładać wzrostu cen surowców na klientów końcowych - mówi wiceprezes i dyrektor finansowy Otmuchowa.

W związku ze zmianami zasad rachunkowości oraz utworzeniem grupy kapitałowej, Otmuchów przygotował nową prognozę na 2011 rok. Obecnie zakłada ona, że w tym roku grupa osiągnie 198,3 mln zł przychodów, 13,5 mln zł zysku operacyjnego i 9,2 mln zł zysku netto.

Przeczytaj także:

Prezes ZPC Otmuchów: Musimy renegocjować umowy z sieciami handlowymi

ZPC Otmuchów przejmie za 13,93 mln zł spółkę Jedność  © Portal Spożywczy 2021-09-25 14:49:14