Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sfinks nie jest jeszcze gotowy do przejęć

Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej Sfinksa ocenia, że Sfinks nie jest jeszcze gotowy do przejęć, obecnie powinien skoncentrować się na rozwoju organicznym.

"Nie widzę dziś w Polsce sieci, którą można by przejąć bez większych kłopotów organizacyjnych. Na dzień dzisiejszy nie jestem zwolennikiem szukania okazji na rynku, bo szybciej urośniemy organicznie, da to lepszy efekt. Jak firma będzie lepiej uporządkowana i silna, to wtedy można się zastanawiać nad przejęciami" - powiedział Cacek.

"Doświadczenie z Da Grasso pokazuje, że Sfinks na tym etapie jest za słaby, nie jest przygotowany do przejęć" - dodał.

Sfinks podpisał w październiku 2009 roku list intencyjny w sprawie przejęcia sieci pizzerii Da Grasso. Akwizycja nie doszła jednak do skutku. Po szczegółowej analizie planu biznesowego władze Sfinksa uznały, że transakcja nie gwarantowała osiągnięcia wcześniej zakładanych korzyści wynikających z połączenia firm.

"Obecny zarząd ma jedną, główną zaletę - bardzo się koncentruje na działaniach operacyjnych, uporządkowaniu firmy. My wtedy szukaliśmy rozwiązań, które mogłyby szybko zwiększyć potencjał Sfinksa, wiedząc jednocześnie, że jest potrzebna restrukturyzacja. Wydawało się, że dokupienie dużej sieci byłoby dobrym ruchem i rzeczywiście by było, pod warunkiem, że sieć nie sprawiałaby trudności z połączeniem" - powiedział Cacek.© Portal Spożywczy 2021-09-16 12:05:11