Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert: Opłacalną produkcję mogą zapewnić sadownikom jedynie surowce wysokiej jakości

- Na podstawie stanu roślin sadowniczych w dniu 12 maja można przypuszczać, że np. produkcja jabłek będzie niższa niż w latach 2008 i 2009, a wyższa niż w roku 2010. W tym roku ceny skupu i detaliczne mogą być wyższe niż w latach 2008 i 2009 i niższe niż w ubiegłym roku - mówi Eberhard Makosz, przewodniczący Komitetu d.s. Owoców i Warzyw przy Radzie Gospodarki Żywnościowej.

- Na skutek niskich temperatur w listopadzie 2010 roku i w lutym 2011 roku uległy znacznym uszkodzeniom drzewa jabłoni i wiśni oraz krzewy porzeczki czarnej, a także rośliny truskawki. Zwłaszcza w rejonie północno-wschodniej Polski. Zdecydowanie większe szkody wyrządziły niskie temperatury (do -7oC) pod koniec kwietnia i w pierwszych dniach maja - mówi Eberhard Makosz.

Najniższe temperatury zanotowano w Wielkopolsce i na Kujawach. Tam temperatury wahały się od -6 do -7oC. Przy takiej temperaturze zostaną zniszczone kwiaty i zawiązki owoców, niezależnie od gatunku i odmiany. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie temperatury wahały się od -3 do -5oC. Kwiaty i zawiązki np. jabłek zostaną bardzo uszkodzone przy temperaturze od -3oC do -4oC. Należy się spodziewać istotnego spadku produkcji owoców.

Jak odtąd nie było większych szkód w uprawach sadowniczych, zwłaszcza w sadach jabłoniowych w dużych rejonach sadowniczych, jak grójeckie, sandomierskie, lubelskie czy nowosądeckie. W tych ważnych rejonach sadowniczych może być normalny urodzaj jabłek, ale niższy wiśni, porzeczek i truskawki. Wielkość spodziewanych zbiorów można ocenić dla owoców miękkich pod koniec maja, a jabłek i gruszek najwcześniej w połowie czerwca.

- Szanse na opłacalną produkcję owoców będą mieli sadownicy, którzy wyprodukują owoce wysokiej jakości. Od wczesnej wiosny winni dobrze dbać o produkcję owoców wysokiej jakości, niezależnie od gatunku i odmiany. Jeżeli nie będzie dalszych klęsk np. gradobicia są szanse na opłacalną produkcję owoców u znacznie większej grupy sadowników, niż w 2010 roku (brak owoców) ,a także w latach 2008 i 2009 (nadmiar owoców). Tegoroczny urodzaj owoców może zapewnić opłacalne ceny - mówi Eberhard Makosz.© Portal Spożywczy 2021-09-27 08:47:21