Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Znacznie lepsze wyniki Almy

Spółka Alma Market miała 0,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 4,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4,67 mln zł wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 344,40 mln zł wobec 288,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2011 roku spółka miała 0,15 mln zł zysku netto wobec 2,54 mln zł straty rok wcześniej.© Portal Spożywczy 2021-09-16 13:12:10