Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

EKG 2011: Zwiększy się rola Komisji Europejskiej, a państw członkowskich - zmaleje

Unia Europejska musi jednocześnie zrealizować dwa cele: zwiększyć konkurencyjność swojej gospodarki i walczyć o ochronę klimatu - powiedział Günter Verheugen, komisarz UE ds. przedsiębiorstw i przemysłu w latach 2004-2010, komisarz UE ds. rozszerzenia w latach 1999-2004, podczas konferencji towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu (EEC 2011) w Katowicach.

Jego zdaniem trzeba się upewnić, że walka ze zmianami klimatu nie zmniejszy konkurencyjności europejskiej gospodarki. Warto zastanowić się także nad tym, czy unijna polityka energetyczna jest stabilna i przewidywalna. Przypomina, że przedsiębiorstwa energetyczne zdecydują się na inwestycje, gdy będą miały gwarancję, że regulacje i otoczenie prawne się szybko nie będzie się zmieniało.

Günter Verheugen przypomina, że po przyjęciu Traktatu Lizbońskiego polityka energetyczna Unii Europejskiej jest tworzona zarówno przez instytucje unijne jak i poszczególne państwa członkowskie. Jego zdaniem coraz silniejszy głos będą miały jednak instytucje UE.

- W ostatnim okresie Komisja Europejska przedstawiła wiele propozycji dotyczących funkcjonowania sektora energetycznego, są to np. mapa drogowa do zeroemisyjnej gospodarki w roku 2050, postulaty zwiększenia transgranicznych połączeń elektroenergetycznych i gazowych, propozycje dotyczące rozwoju inteligentnych sieci i wprowadzenia podatku węglowego - wylicza Günter Verheugen.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:29:51