Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol potwierdza, że zamierza połączyć się z podmiotem zależnym Naturis

5 maja zarządy spółek: Pamapol i Naturis przyjęły ,,Plan Połączenia Spółek". Również rady nadzorcze firm wyraziły zgodę na połączenie. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Pamapol. Firma posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Naturis.

Połączenie spółek zwiększy o 74,9 proc. bezpośredni udział Pamapol w kapitale zakładowym Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Kwidzynie. Obecnie Pamapol posiada bezpośrednio 18,7 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

 © Portal Spożywczy 2021-09-16 22:56:14