Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Presja na wzrost cen zbóż w kraju

Malejące zapasy zbóż i niepewność zbiorów na zachodzie Europy wywiera presję na wzrost cen w kraju. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 16-22.05.2011 r. za pszenicę konsumpcyjną przeciętnie płacono 1037 zł/t, tj. o 1,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o ponad 5 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - podała Agencja Rynku Rolnego.

Cena jęczmienia paszowego w krajowym skupie wynosiła 814 zł/t wobec 799 zł/t w poprzednim tygodniu. Cena ta była o 5,5 proc. wyższa niż w porównywalnym okresie kwietnia br. Średnia cena skupu kukurydzy ukształtowała się na poziomie 954 zł/t, tj. o 0,5 proc. wyższym niż w poprzednim tygodniu i o 2,5 proc. wyższym niż przed miesiącem.

W analizowanym tygodniu jedynie cena żyta konsumpcyjnego była o 2,8 proc. niższa od notowanej tydzień wcześniej. Za 1 tonę tego ziarna przeciętnie w kraju uzyskiwano 792 zł. Była to cena nieznacznie niższa (o 0,5 proc.) niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny zbóż podstawowych są ponad dwukrotnie wyższe, a kukurydzy o 77 proc. wyższe.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:36:42