Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Indykpol wypłaci 0,33 zł dywidendy na akcję

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Indykpolu zdecydował o wypłacie dywidendy za rok 2010. Dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,33 zł, a uprawnieni do niej będą udziałowcy posiadający akcje w dniu 16 sierpnia 2011 roku.

Spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy ponad 1 mln zł, z zysku za 29010 rok, który wyniósł 3,3 mln zł. Pozostała część zysku została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Akcjonariusze Indykpolu zdecydowali podczas WZA, że wypłata dywidendy nastąpi 30 sierpnia.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:55:12