Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KIG PR: Bez zmian w przepisach w zakresie kwalifikacji wód butelkowanych

Wejście w życie nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych z dniem 7 maja 2011r (Dz. U nr 85 poz. 466) spowodowało pojawienie się nieprawdziwych informacji inspirowanych przez portal "Woda dla zdrowia", które dotyczą klasyfikacji rodzajowej wód naturalnych udostępnianych w opakowaniach jednostkowych - alarmuje Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy".

Przypomnijmy, kilkanaście dni temu mgr Tadeusz Wojtaszek z Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza i portalu "Woda dla zdrowia" napisał, że w nowym rozporządzeniu nie ma już definicji naturalnej wody mineralnej. Teraz obowiązywać będzie definicja oparta o przepisy Unii Europejskiej, które odmiennie opisują ten rodzaj wody. Jak tłumaczył, teraz zmiana ta oznacza, że teraz każda woda podziemna spełniająca określone warunki pierwotnej czystości, rozlewana do butelek może być nazwana "naturalną wodą mineralną", ale tylko niektóre z nich mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. (Czytaj: UE zmienia definicję naturalnej wody mineralnej).

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" ma na ten temat zgoła odmienne zdanie. - Aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu interpretowaniu obowiązujących od maja br. przepisów chcielibyśmy podkreślić, że przepisy te nie wprowadzają żadnych zmian w tym zakresie kwalifikacji wód butelkowanych. Wody butelkowane (naturalne wody mineralne, źródlane i stołowe) jako środki spożywcze podlegają przepisom zawartym w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia - informuje KIG PR.

Jak tłumaczy Izba, aktualnie obowiązujące definicje poszczególnych rodzajów wód (kwestionowane przez portal "Woda dla zdrowia") zostały podane już w dokumencie z 2006 r. (Dz. U. nr 171 poz. 1226) oraz w 2010 r. (Dz. U. Nr 21 poz.105) - w związku z koniecznością dostosowania przepisów i wymagań polskich do tych obowiązujących w Unii Europejskiej. Należy przy tym zaznaczyć, że obecnie prowadzone są prace oraz dyskusje na forum Komisji Europejskiej ds. naturalnych wód mineralnych, których wynikiem będzie nowelizacja dotychczas obowiązujących dyrektyw europejskich.

- Nie przewiduje się jednak zmiany definicji naturalnej wody mineralnej z uwzględnieniem minimalnego limitu rozpuszczonych składników mineralnych. Polska wnioskuje natomiast o przywrócenie wodzie źródlanej określenia "naturalna" i zgłasza szereg istotnych dla interesu naszego kraju wniosków dotyczących wymagań jakościowych dla poszczególnych rodzajów wód - podkreśla KIG PR.© Portal Spożywczy 2021-09-16 12:31:23