Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Unia promuje rolnictwo ekologiczne

Komisja Europejska rozpoczyna nową kampanię promocyjną na rzecz żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego pod hasłem "Rolnictwo ekologiczne. Dobre dla natury, dobre dla ciebie" .


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 25-07-2008, 16:57

Kampania zakłada współpracę z podmiotami działającymi w sektorze produkcji ekologicznej. Współpraca ta ma na celu informowanie wszystkich grup społecznych na temat znaczenia rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności ekologicznej oraz korzyściach z nich płynących. Kampania skupiać się będzie na zwiększeniu świadomości konsumentów oraz rozpoznawalności produktów ekologicznych i w szczególnym stopniu adresowana będzie do dzieci i ludzi młodych, którzy przeniosą idee postaw ekologicznych w przyszłość.

- Wzrasta zapotrzebowanie konsumentów na produkty ekologiczne, co tworzy nowe możliwości gospodarcze dla wszystkich sektorów łańcucha produkcji i dystrybucji żywności. Inaugurując tę kampanię wzywam wszystkie zainteresowane podmioty z sektora produkcji ekologicznej do propagowania idei żywności ekologicznej przy pomocy nowej kampanii - powiedziała Mariann Fischer Boel, europejska komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił wzrost liczby podmiotów w sektorze produkcji ekologicznej, w tym rolników, producentów żywności, przetwórni oraz importerów. W 2005 r. na obszarze EU-25 w sektorze tym działało 182,305 podmiotów, co stanowi wzrost o 13,4% w stosunku do roku poprzedniego. W ostatnich latach na europejskim rynku sprzedaży detalicznej produktów ekologicznych nastąpił duży wzrost, wynoszący pomiędzy 5% a 30% w większości państw, w tym w nowych krajach członkowskich. Zwiększone zapotrzebowanie konsumentów umacnia rynek produktów ekologicznych i otwiera przed producentami i przetwórcami żywności ekologicznej nowe możliwości.

Komisja Europejska przygotowała kampanię we współpracy z Grupą ekspertów ds. promocji rolnictwa ekologicznego. Składa się ona z przedstawicieli krajowych ministerstw rolnictwa oraz krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń działających w ramach sektora rolnictwa ekologicznego i produkcji ekologicznej. Kampanię zainicjowano w ramach Europejskiego Planu Działań na rzecz Żywności Ekologicznej i Rolnictwa Ekologicznego {SEC(2004)739}. Określa on 21 inicjatyw, których celem jest rozwój rynku żywności ekologicznej oraz poprawa standardów poprzez zwiększenie wydajności i przejrzystości, a tym samym wzrost zaufania konsumentów.

© Portal Spożywczy 2020-06-03 08:59:51