Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARR: 118 mln zł dopłat na program "Szklanka mleka"

15 czerwca zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej na program "Szklanka mleka" w roku szkolnym 2011/2012. Rada Ministrów przeznaczyła na ten cel 118 mln zł.

Wnioskodawcy (dostawcy, szkoły podstawowe, władze/organizacje działające w imieniu szkół) zainteresowani dostarczaniem mleka i jego przetworów dla uczniów szkół podstawowych, a następnie uzyskaniem dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 powinni złożyć Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych do dnia 30 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego).© Portal Spożywczy 2021-09-23 19:53:48