Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ipsos: Poprawiają się nastroje polskich konsumentów

W czerwcu Wskaźnik Optymizmu Konsumentów wzrósł o 1,33 pkt. do 84,82 pkt. - podał w czwartek Ipsos. Jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym odnotowano wzrost wskaźnika.

"Czerwiec przyniósł niewielką poprawę w nastrojach konsumentów. Po wcześniejszej długotrwałej tendencji spadkowej jest to trzeci miesiąc z rzędu, w którym mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów WOK rośnie. W czerwcu wzrost ten jest niewielki - o ponad 1 punkt, obecny poziom Wskaźnika to 84,8 pkt. Ponieważ zmiana jest nieznaczna, można powiedzieć, że od dwóch miesięcy optymizm konsumentów w Polsce jest stabilny" - napisano w komunikacie.

"W czerwcu niewielki wzrost zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Oceny klimatu gospodarczego i skłonność do zakupów zyskały niewiele ponad 1 pkt. względem maja. Największe zmiany dotyczą oczekiwań: więcej osób wierzy, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu najbliższego roku będzie stabilna (46 proc. Polaków, wzrost aż o 5 pkt. procentowych). Co trzeci z nas oczekuje jednak, że sytuacja gospodarcza w Polsce się pogorszy" - dodano.

"Poprzednie nagłe załamanie optymizmu konsumentów miało miejsce w marcu, czemu towarzyszył wyraźny wzrost cen detalicznych. Obecne uspokojenie nastrojów może być związane z zahamowaniem wzrostu cen detalicznych w handlu w ubiegłym miesiącu" - napisano w komunikacie.

Z badania wynika, że respondenci jako główny problem w kraju wskazują bezrobocie.

"Wciąż za najważniejszy problem, z jakim obecnie mierzy się Polska, uważa się bezrobocie (30 proc. badanych wskazało ten problem jako najważniejszy, zaś ogółem wśród ważnych obecnie problemów wymieniło go 52 proc. Zdaniem 20 proc. Polaków największym problemem w kraju jest zła sytuacji materialna gospodarstw domowych (wśród wszystkich wymienionych ważnych problemów wskazało na ten problem 55 proc. badanych), w tym: wysokie ceny, wysokie koszty życia, inflacja, różnice w dochodach, niskie zarobki. Część Polaków wskazuje także na złą sytuację polityczną (10 proc.), złą sytuację gospodarczą (10 proc.), problemy z przygotowaniami do Euro (4 proc.)" - napisano.

Poniżej wskaźniki:

czerwiec'11 maj'11 zmiana
Wskaźnik ptymizmu onsumentów: 84,82 pkt 83,49 pkt +1,33 pkt
Klimat ospodarczy: 71,96 pkt 70,71 pkt +1,25 pkt
Skłonność o Zakupów: 93,39 pkt 92,02 pkt +1,37 pkt
Wskaźnik ieżący 72,06 pkt 70,56 pkt +1,50 pkt
Wskaźnik czekiwań 92,65 pkt 89,87 pkt +2,78 pkt

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 9 a 16 czerwca 2011 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1013 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.© Portal Spożywczy 2021-09-16 23:05:50