Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Zlikwidowano uliczny handel w Łukowie

W czwartki, dni targowe, nie można już zrobić zakupów u sprzedających na stoiskach rozstawionych wzdłuż ul. Prusa w Łukowie. Kramy zniknęły z tej ulicy - pisze Tygodnik Siedlecki.

Zaczęto rygorystycznie respektować obowiązujące przepisy. Wynika z nich, że handel w pasie drogowym, do którego zaliczane są chodniki, można prowadzić po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. Taka zgoda uzależniona jest od zachowania bezpieczeństwa w pasie drogowym w czasie działalności handlowej.

Ulicą Prusa, łącząca ul. Międzyrzecką z targowiskiem miejskim, znajduje się w pieczy Zarządu Dróg Miejskich. Dyrektor ZDM, uważa, że handel prowadzony na chodnikach przy ul. Prusa przyczyniał się do powstawania w dni targowe utrudnień w ruchu.© Portal Spożywczy 2021-09-27 08:30:38