Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rosną notowania cen pszenicy w USA

W minionym tygodniu, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich w dalszym ciągu rosły. Poprawa nastrojów inwestorów giełdowych w stosunku do początku tygodnia i wzrosty notowań cen akcji w USA umocniły także notowania cen surowców rolnych na giełdach - podaje Izba Zbożowo-Paszowa.

Ostatnie doniesienia o mających miejsce negocjacjach w Kongresie USA dotyczące zwiększenia limitu zadłużenia amerykańskiego budżetu wywołały zwyżkę kursów akcji. Amerykańscy inwestorzy i spekulanci są bowiem przekonani o dalszym wzroście podaży pieniądza, który umożliwi im podejmowanie dalszych działań spekulacyjnych.

Ponadto, notowane w minionym tygodniu znaczne osłabienie dolara, a także wzrost notowań cen kukurydzy w wyniku spodziewanej fali upalnej pogody w głównych regionach jej uprawy w USA także wpłynął na zwyżkę notowań pszenicy na giełdach amerykańskich do poziomu nie notowanego od połowy czerwca br. W piątek 15/07, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła o 6,7 proc. w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 255,22 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,8 proc. do 265,80 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie wrześniowym 2011 wzrosła 5,1 proc. do 280,87 USD/t, a w kontrakcie grudniowym o 4,7 proc. do 290,13 USD/t.

W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także wzrosły, ale w znacznie mniejszym stopniu niż na giełdach amerykańskich. W ostatnich tygodniach, prognozy zbiorów pszenicy u głównych jej producentów uległy poprawie, stąd też w minionym tygodniu Strategie Grains zwiększyło przewidywania tegorocznej produkcji pszenicy w UE-27 w stosunku do czerwca br. o 4,6 mln ton do 130,2 mln ton. Taki poziom zbiorów byłby o 2,9 mln ton wyższy od osiągniętych w 2010 roku.

W piątek 15/07, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 197,00 EUR/t  i była o 0,9 proc. wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym - 200,00 EUR/t (wzrost o 2,7 proc.).

Ocenia się, iż większe od spodziewanych zbiory pszenicy w UE-27, postępujące zbiory ziarna w krajach położonych na Półkuli Północnej oraz dostępność relatywnie taniego rosyjskiego ziarna na rynku światowym powinny wpływać na spadki notowań cen zbóż w krótkim okresie. W dłuższym okresie, wielkość zbiorów pszenicy w Argentynie i Australii będzie miała kluczowe znacznie dla kształtowania się cen tego ziarna na rynku światowym.

Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym wzrosły, na co w znacznej mierze wpłynęły prognozy upalnej i bezdeszczowej pogody w głównych regionach jej uprawy w USA. W miniony piątek 15/07, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) wyniosła 509,12 USD/t i była o 2,9 proc. wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji we wrześniu br. wzrosła o 2,8 proc. do 508,16 USD/t.

W analizowanym tygodniu, notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF praktycznie nie uległy większym zmianom. Postępujące zbiory rzepaku w Europie oraz lepsze od spodziewanych plony osiągane we Francji i Niemczech wyhamowały notowane w ostatnich tygodniach zwyżki cen rzepaku. W piątek 15/07, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (sierpień 2011) na giełdzie MATIF wyniosła 458,00 EUR/t i była o 0,9 proc. niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie listopadowym 2011 - 445,00 EUR/t (wzrost o 0,2 proc.).© Portal Spożywczy 2021-09-25 13:28:20