Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wyższe zbiory warzyw w 2011 roku

Według prognoz IERiGŻ-PIB (Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, czerwiec 2011) tegoroczne zbiory warzyw w kraju ukształtują się na poziomie 5,5 mln ton, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego - informują analitycy BGŻ.

Do zwiększenia zbiorów przyczynić ma się większa produkcja warzyw gruntowych, która wynikać będzie między innymi ze wzrostu powierzchni ich uprawy. Według Instytutu w bieżącym roku areał zasiewów warzyw gruntowych wynosi 213 tys. ha wobec 203 tys. ha w 2010 roku. Wzrost powierzchni uprawy warzyw możliwy był dzięki wysokim cenom warzyw, które skłaniały producentów do podejmowania uprawy.

Bardziej znaczący wpływ na zwiększenie produkcji ma mieć jednak wzrost plonowania warzyw. Lepsze warunki pogodowe w porównaniu do roku poprzedniego mają sprzyjać poprawie wydajności. Jednak to, jak ukształtują się ostateczne zbiory zależeć będzie od przebiegu pogody w najbliższym okresie. Np. już zniszczenia do jakich doszło w wyniku trąby powietrznej w południowej części województwa mazowieckiego, mogą przyczynić się do znacznego spadku zbiorów papryki w kraju.

Region dotknięty zniszczeniami uważany jest za polskie zagłębie paprykowe. W powiatach: białobrzeskim, przysuskim i radomskim produkuje się 80-90% krajowej papryki, a produkcja prowadzona jest w około 30 tys. tuneli foliowych. Według informacji medialnych, w wyniku silnych wiatrów w regionie tym zniszczonych zostało około 4 tys. tuneli, głównie z uprawą papryki.

W 2011 roku obniżyć ma się produkcja warzyw spod osłon, co będzie w głównej mierze konsekwencją kryzysu na rynku warzyw, który dotknął głównie producentów upraw szklarniowych. Zgodnie z prognozami IERiGŻ-PIB tegoroczne zbiory warzyw spod osłon wyniosą 715 tys. ton tj. o 6% mniej niż przed rokiem.© Portal Spożywczy 2021-09-25 15:26:49