Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Emperia ma zgodę RN na skup akcji własnych za max. 25 mln zł

Emperia Holding otrzymała od rady nadzorczej zgodę na rozpoczęcie procesu skupowania akcji własnych spółki w celu umorzenia. W pierwszym etapie spółka może skupić akcje za maksymalnie 25 mln zł - poinformowała Emperia w komunikacie.

W październiku 2010 roku NWZA spółki zdecydowało o skupie akcji w celu umorzenia do 25 proc. kapitału zakładowego i do kwoty 500 mln zł. W obecnym, pierwszym procesie kupowania akcji łączna wartość nominalna nie przekroczy 10 proc. kapitału spółki, zaś kwota przeznaczona na ten cel będzie nie wyższa niż 25 mln zł.

"Obecna wycena rynkowa spółki nie odzwierciedla jej realnej wartości. Emperia osiągnęła doskonałe wyniki zarówno za 2010 rok, jak i w pierwszym kwartale 2011. Spółka wypłaci też bardzo wysoką dywidendę za 2010 rok - aż 2,63 zł na akcję, czyli łącznie 40 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy. Systematycznie rozwija też obie dywizje - detaliczną i dystrybucyjną" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Laskowski, przewodniczący RN Emperii.

Dotychczas Grupa Emperia skupiła 210.979 akcji dających prawo do 210.979 (1,396 proc.) głosów na WZA i stanowiących 1,396 proc. kapitału zakładowego w ramach wcześniej uchwalonego skupu akcji, zakładającego buy-back do 20 proc. kapitału zakładowego, za łączną cenę nie przekraczającą wysokości utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego w kwocie 40 mln zł.© Portal Spożywczy 2021-09-16 13:51:19