Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

OBOP: zdaniem 61 proc. Polaków sprawy w kraju idą w złym kierunku

Dwie trzecie Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku; zdaniem 60 proc. respondentów polska gospodarka znajduje się w kryzysie; 38 proc. badanych sądzi, że w ciągu najbliższych lat materialne warunki życia pogorszą się - wynika z sondażu TNS OBOP

Dwie trzecie Polaków (61 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku, przeciwnego zdania jest 27 proc. badanych, a 12 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

W ciągu ostatniego miesiąca oceny poprawiły się: odsetek osób uważających, że sprawy idą w dobrym kierunku wzrósł o 5 punktów, przy jednoczesnym spadku o 7 punktów odsetka respondentów o przeciwnej opinii.

O tym, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku respondenci są przekonani tym częściej, im lepiej są wykształceni i w im większej miejscowości mieszkają. Również osoby młodsze - częściej niż inni - uważają, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku.

Pozytywne opinie badani wyrażają tym częściej, im bardziej interesują się polityką. Ponadto wśród osób pozytywnie oceniających kierunek zmian częściej znajdują się ankietowani popierający PO (55 proc.) oraz osoby o poglądach centrowych (centrolewicowych - 49 proc. i centroprawicowych - 42 proc.). Negatywnie o kierunku, w jakim zmierzają sprawy w Polsce, częściej niż inni mówią zwolennicy PiS (78 proc.).

Aż 60 proc. respondentów jest zdania, że polska gospodarka znajduje się obecnie w kryzysie, przy czym 16 proc. określa go jako głęboki. Zdaniem jednej trzeciej ankietowanych (35 proc.) gospodarka rozwija się, ale zaledwie 3 proc. określa ten rozwój jako dynamiczny. 5 proc. ankietowanych nie ma opinii na ten temat.

Rozwój gospodarki pozytywnie oceniają najczęściej nastolatków (48 proc.), dwudziestolatkowie (43 proc.) oraz osoby w wieku 30-39 lat (42 proc.). Zdanie to, częściej niż inni, podzielają osoby z wykształceniem wyższym, a także badani z większych miast. Również mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają się pozytywnie o polskiej gospodarce (40 proc. wśród mężczyzn wobec 30 proc. wśród kobiet).

Zdaniem 38 proc. Polaków w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności ulegną pogorszeniu. Przeciwnego zdania jest co piąty ankietowany (21 proc.). Jedna trzecia badanych (34 proc.) uważa, że jeśli chodzi o poziom materialnych warunków życia ludności w Polsce, będzie mniej więcej tak samo jak teraz. 7 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

O tym, że materialne warunki życia w Polsce poprawią się, przekonani są - częściej niż inni - młodsi uczestnicy badania, osoby z wykształceniem wyższym oraz mieszkańcy największych miast, częściej mężczyźni niż kobiety (27 proc. wśród mężczyzn wobec 16 proc. wśród kobiet).

Negatywne opinie o kierunku zmian materialnych warunków życia wyrażają przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, a także starsi badani.

Pozytywnie o kierunku zmian warunków życia - zdecydowanie częściej niż inni - mówią sympatycy PO (42 proc.). Zwolennicy PSL (46 proc.), badani o centrowych poglądach politycznych (centrolewicowych - 44 proc. i centroprawicowych - 40 proc.) oraz ankietowani, którzy bardzo interesują się polityką (44 proc.), częściej niż inni nie spodziewają się zmian. Pogorszenia warunków spodziewają się najczęściej zwolennicy PiS (48 proc.) oraz SLD (40 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 7-11 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat.© Portal Spożywczy 2021-09-17 00:44:05