Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Minister Sawicki: Dodatkowa pomoc dla gospodarstw będzie tematem obrad rządu

We wtorek rząd podejmie decyzje w sprawie wprowadzenia dodatkowej pomocy socjalnej dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku negatywnych zjawisk pogodowych - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki. Chodzi o 2 tys. zł zasiłku socjalnego na gospodarstwo.

Minister poinformował, że taki projekt omówił w czwartek komitet stały Rady Ministrów. Sawicki zaznaczył, że projekt dotyczy nie tylko ostatnich nawałnic, huraganowych wiatrów, ale też poszkodowanych po majowych przymrozkach, które spowodowały duże straty w uprawach - głównie owoców.

"Program specjalny przewiduje pomoc dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku anomalii pogodowych - również majowych przymrozków. Rolnicy będą mogli otrzymać jednorazowy zasiłek socjalny w wysokości 2 tys. zł na gospodarstwo" - podał.

"Ten program wymaga jeszcze zatwierdzenia przez rząd, ale komitet stały zaakceptował go bez sprzeciwu i mam nadzieję, że na wtorkowej Radzie Ministrów, będzie to tylko formalność" - zaznaczył Sawicki.

Minister powiedział w piątek dziennikarzom, że od kilku lat istnieje obowiązek ubezpieczania upraw i zwierząt. Jednak tam, gdzie zakłady ubezpieczeniowe odmawiają rolnikom zawarcia ubezpieczenia, ten obowiązek jest z rolników ustawowo zdejmowany. "Wystarczą oświadczenia trzech ubezpieczycieli, którzy odmówią ubezpieczenia produkcji, wówczas nie ma żadnych restrykcji" - mówił.

Dziennikarze pytali ministra o pomoc dla rolników poszkodowanych w ostatnich huraganach i nawałnicach, którzy stracili nie tylko uprawy, ale też majątek trwały, np. nieobjęte ofertą przez zakłady ubezpieczeń tunele foliowe. Tylko w woj. mazowieckim, według szacunków, zniszczonych zostało ok. 10 tys. tuneli z uprawami.

"W przypadku strat, które rolnicy ponieśli w majątku trwałym - podobnie jak pozostali mieszkańcy dotknięci żywiołami i jak inne grupy zawodowe - rolnicy również będą korzystali ze wsparcia do 6, 20 lub 100 tys. zł na odtworzenie majątku" - powiedział. Chodzi o zasiłki socjalne i remontowe.

Minister przypomniał, że rolnicy mogą też wystąpić o umorzenie lub odroczenie składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Takie wnioski mogą też dotyczyć obsługi kredytów oraz zapłaty podatku gruntowego.

Rolnicy poszkodowani w katastrofach żywiołowych będą mogli uzyskać kredyt preferencyjny, o oprocentowaniu 0,1 proc. - przypomniał minister. Dodał, że "na 124 tys. gospodarstw poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi, z takiego kredytu skorzystało ponad 105 tys." - podał.

Inna pomoc - to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odtworzenie produkcji po katastrofach klimatycznych. "W ramach tego programu mamy jeszcze ok. 180 mln zł. Rolnicy będą mogli składać wnioski o te środki, ale są tu pewne warunki" - podkreślił minister.

"Jest wymóg poniesienia określonych strat - powyżej 30 proc. upraw. Kwota strat musi też być wyższa od 10 tys. zł. W tym programie rolnik może dostać do 300 tys., zł na gospodarstwo, do wysokości 130 proc. szacowanych strat, przy wkładzie własnym 10 proc." - podał. "Można powiedzieć, że to bezzwrotna pożyczka na odtworzenie działalności rolniczej. Tak jak w innych programach, jest tu obowiązek utrzymania tej produkcji przez pięć lat" - dodał.

Na terenach dotkniętych skutkami huraganów, nawałnic i podtopień pracują już komisje powołane przez wojewodów dla szacowania strat. Sawicki apelował, by dla ułatwienia rolnikom uzyskiwania pomocy komisje wypełniały wszystkie elementy przygotowanego przez resort protokołu strat. "Jeśli nie są wypełnione informacje np. o stratach w majątku trwałym, rolnicy mają później problem z uzyskaniem środków" - podkreślił.

W jego ocenie z tej formy pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, którzy utracili namioty foliowe.© Portal Spożywczy 2021-09-24 01:46:44