Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Minister Sawicki: Poszkodowani rolnicy dostaną 30 mln zł

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował piątek, że na pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznych klęsk żywiołowych jest 30 mln zł. Dzięki temu poszkodowane gospodarstwa dostaną po 5 tys. zł.

"W tej chwili przewidzieliśmy na to 30 mln zł, bo mniej więcej 13-14 tys. gospodarstw jest poszkodowanych już w tej chwili w wyniku tych trudnych zjawisk klimatycznych. Ale jeżeli będzie taka potrzeba i te zdarzenia będą nadal występowały, to z pewnością powiększymy budżet z rezerwy" - powiedział minister w radiowej Jedynce.

Chodzi o rządowy program pomocy dla osób poszkodowanych w katastrofach żywiołowych. Rada Ministrów przyjęła go w tym tygodniu. Przewiduje on pomoc dla rolników, producentów rolnych i rodzin rolniczych, w gospodarstwach których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Wsparcie dotyczy klęsk żywiołowych, które wystąpiły od początku maja br.

Początkowo na pomoc przeznaczono 25 mln zł z budżetu resortu rolnictwa. Dodatkowe 5 mln zł pochodzi od ministra spraw wewnętrznych - wyjaśniło PAP w piątek biuro prasowe ministerstwa rolnictwa.

Pomoc dla rolników ma wynosić 5 tys. zł, w ubiegłym roku poszkodowane osoby otrzymywały 2-4 tys. zł w zależności od wielkości gospodarstwa.

Jednak by dostać takie wsparcie, rolnik musi wykazać, że jego straty wynoszą co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej (w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających). Straty te muszą być oszacowane przez specjalnie powołane komisje przez wojewodę.

Rolnicy mogą też korzystać z innych form pomocy takich jak umorzenia i odroczenia składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czynszów dzierżawnych - do Agencji Nieruchomości Rolnych czy z starać się o ulgę w podatku rolnym.

Program zakłada również udzielanie pomocy w formie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych. Taki kredyt jest bardzo korzystny dla rolników, jego oprocentowanie - to 0,1 proc. w skali roku. W ubiegłym roku skorzystało z niego 105 tys. gospodarstw na 124 poszkodowanych.

Ponadto producenci rolni mogą skorzystać z pieniędzy na działania "przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poszkodowany rolnik może dostać z tego działania do 300 tys. na odtworzenie produkcji rolnej. Nabór wniosków prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 sierpnia br.© Portal Spożywczy 2021-10-26 22:58:30