Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Astarta poprawia wyniki

Producent spożywczy działający na Ukrainie, Astarta Holding zwiększył zysk EBITDA o 40% r/r do 750 mln UAH (tj. ok. 267 mln zł) w I poł. 2011 r., przy wzroście przychodów o 25% r/r do 1.300 mln UAH (ok. 462 mln zł), wynika z komunikatu spółki.

- EBITDA wzrosło o 40% r/r do 750 mln UAH. Wzrost EBITDA wynikał głównie ze zwiększenia przychodów, skutecznych działań zarządu mających na celu kontrolę kosztów, jak również z pozytywnych efektów rewaluacji aktywów biologicznych, związanych ze wzrostem areału, zwiększonej wydajności oraz zyskowności w hodowli bydła - głosi komunikat.

Wzrost przychodów o 25% do 1.300 mln UAH spółka przypisuje m.in. skutkom swojej polityki marketingowej oraz dogodnym warunkom rynkowym, co doprowadziło do zwiększenia sprzedaży cukru i produktów pochodnych.

- Tę tendencję wzmocnił wzrost przychodów ze sprzedaży zbóż i roślin oleistych, który wynikał z rosnących wolumenów sprzedaży oraz dogodnych warunków rynkowych. Wkład segmentu hodowli bydła był także znaczący - wzrost sprzedaży mleka wyniósł 30% r/r) - czytamy dalej w komunikacie.

W I kw. 2011 r. Astarta miała 219,85 mln UAH skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 221,09 mln UAH zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 553,58 mln UAH wobec 499,08 mln UAH rok wcześniej.

Pełne wyniki za I poł. 2011 r. spółka opublikuje 25 sierpnia br.© Portal Spożywczy 2021-10-17 19:58:08