Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARR: Spore zainteresowanie zakupem ziarna. Podaż niewielka

W dniach 18-24 lipca taniała pszenica, żyto i kukurydza. Rosły natomiast ceny jęczmienia - wynika z cotygodniowej analizy Agencji Rynku Rolnego.

Zainteresowanie zakupem ziarna z tegorocznych zbiorów przez podmioty skupujące jest bardzo duże. Podaż tego ziarna jest na razie niewielka, gdyż nawracające opady deszczu wstrzymują prace żniwne. Dostarczone ziarno jest w zasadzie dobrej jakości, chociaż zdarzają się partie o podwyższonej wilgotności oraz niskiej gęstości.

Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 18-24.07.2011 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w porównaniu do poprzedniego tygodnia uległa obniżeniu o 4,9 proc., do 920 zł/t. Ziarno to było o 8,5 proc. tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 66 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w krajowym skupie płacono przeciętnie 755 zł/t, tj. o 3,7 proc. mniej niż tydzień wcześniej i o prawie 6 proc. mniej niż przed miesiącem. W odniesieniu do porównywalnego okresu 2010 r. skupowane żyto nadal było ponad 2 razy droższe.

Po czterotygodniowym spadku, w przedostatnim tygodniu lipca 2011 r. cena jęczmienia paszowego wzrosła do 718 zł/t. Było to o 4,1 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, ale o około 8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Cena jęczmienia była o 74 proc. wyższa niż przed rokiem.

Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem nie uległa istotnej zmianie, kształtując się na poziomie 963 zł/t. Cena ta była niewiele (o 0,5 proc.) niższa niż przed miesiącem, ale o 60 proc. wyższa niż przed rokiem.© Portal Spożywczy 2021-10-25 06:58:47