Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Podwyższenie kapitału Bomi już zarejestrowane

1 sierpnia Bomi poinformowało o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 308.536 akcji serii O w ramach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Bomi wynosi obecnie 3,976 mln zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 39.767.204 głosów.© Portal Spożywczy 2021-10-25 06:41:04