Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Resort finansów: Rynek wycenia wejście Polski do EMU na lata 2019-2021

Z aktualnej wyceny instrumentów finansowych wynika, że rynek dyskontuje wejście Polski do strefy euro w latach 2019-2021 - podano w sierpniowym Monitorze konwergencji nominalnej, opracowywanym przez resort finansów.

Przed miesiącem rynek również wyceniał wejście Polski do strefy euro na lata 2019-20© Portal Spożywczy 2021-10-26 11:11:35