Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Szykują się zmiany w becikowym

Od 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących zasad wypłacania tzw. becikowego. Zgodnie z nimi, aby uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka, niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenia o pozostawaniu pod stałą opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży - informuje HR News.

Oprócz zaświadczenia lekarskiego do otrzymania becikowego niezbędne będą także:

- wniosek o wypłatę świadczenia (należy go składać w zależności od tego, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne, tzn. albo w urzędzie gminy, albo w ośrodku pomocy społecznej, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka),

- dokument tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument tożsamy,

- pisemne oświadczenie, że nie pobrano wcześniej świadczenia na to dziecko.

 © Portal Spożywczy 2021-10-27 18:26:31